przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

static public function zliczRekordy()
{
  $plyty = DvdPeer::doSelect(new Criteria());
  foreach ($plyty as $dvd) {
      $c = new Criteria();
      $c->add(KategoriaPeer::DVD_ID, $dvd->getDvdId());
      $liczbakategorii = KategoriaPeer::doCount($c);
      $dvd->setLiczbakategorii($liczbakategorii);

    $c = new Criteria();
    $c->add(DvdPeer::DVD_ID, $dvd->getDvdId());
    $c->addJoin(DvdPeer::DVD_ID, KategoriaPeer::DVD_ID);
    $c->addJoin(KategoriaPeer::KATEGORIA_ID, FotkaPeer::KATEGORIA_ID);
    $liczbafotek = FotkaPeer::doCount($c);
    $dvd->setLiczbafotek($liczbafotek);

    $dvd->save();
  }
}

Listing 19.2. Metoda zlicz rekordy() klasy DvdPeer

Rozdział 19. Wskaźnik położenia

listing-19-02.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0