przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

static public function tworzMiniatury($konfiguracja)
{
  $wszystkieFotki = FotkaPeer::doSelect(new Criteria());
  foreach ($wszystkieFotki as $fotka) {

    $fotka_str = stream_get_contents($fotka->getMax());
    $obj = imagecreatefromstring($fotka_str);

    //MINIATURA
    $mini = gd_thumbnail_obj(
      $obj,
      $konfiguracja['mini-szerokosc'],
      $konfiguracja['mini-wysokosc']
    );

    ob_start();
    imagejpeg($mini, NULL, $konfiguracja['mini-jakosc']);
    $mini_str = ob_get_clean();

    $fotka->setMini($mini_str);

    //PREVIEW
    $preview = gd_thumbnail_obj(
      $obj,
      $konfiguracja['preview-szerokosc'],
      $konfiguracja['preview-wysokosc']
    );

    ob_start();
    imagejpeg($preview, NULL, $konfiguracja['preview-jakosc']);
    $preview_str = ob_get_clean();

    $fotka->setPreview($preview_str);


    //POPUP
    $popup = gd_thumbnail_obj(
      $obj,
      $konfiguracja['popup-szerokosc'],
      $konfiguracja['popup-wysokosc']
    );

    ob_start();
    imagejpeg($popup, NULL, $konfiguracja['popup-jakosc']);
    $popup_str = ob_get_clean();

    $fotka->setPopup($popup_str);

    $fotka->save();

  }

}

Listing 19.3. Metoda tworzMniatury() klasy FotkaPeer

Rozdział 19. Wskaźnik położenia

listing-19-03.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0