przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

function przetworz_folder($konfiguracja, $folder)
{
  ob_flush();
  flush();
  echo $folder . "\n";

  $numer_plyty = podaj_numer_plyty($folder);
  DvdPeer::usun($numer_plyty);

  $data_wydania = trim(file_get_contents($folder . '/datawydania.txt'));
  $okladka = trim(file_get_contents($folder . '/dvd-' . $numer_plyty . '.png'));
  $druk = trim(file_get_contents($folder . '/dvd-' . $numer_plyty . '-wydruk.png'));
  if (file_exists($folder . '/wydanie.txt')) {
    $wydanie = trim(file_get_contents($folder . '/wydanie.txt'));
  } else {
    $wydanie = 'pierwsze';
  }

  $dane_dvd = array(
    'numer'     => $numer_plyty,
    'datawydania'  => $data_wydania,
    'wydanie'    => $wydanie,
    'okladka'    => $okladka,
    'okladka_print' => $druk
  );

  $dvd = DvdPeer::wstaw($dane_dvd);

  if ($konfiguracja['znakiwodne']) {
    $watermark = ImageCreateFromPNG('watermark.png');
  }

  $flds = parsuj_foldery_kategorii($folder . '/fotki');
  for ($i = 0; $i < $flds['count']; $i++) {

    $dane_kategorii = array(
      'dvd_id'   => $dvd->getDvdId(),
      'nazwa'    => $flds['caption'][$i],
      'slug'    => $flds['newfoldername'][$i],
      'liczbafotek' => $flds['images_count'][$i]
    );

    $kategoria = KategoriaPeer::wstaw($dane_kategorii);

    /*
     * Wstawiamy fotki kategorii
     *
     */
    for ($j = 0; $j < $flds['images_count'][$i]; $j++) {

      if ($konfiguracja['znakiwodne']) {
        $tmp_img = ImageCreateFromJPEG($flds['images_long'][$i][$j]);
        $tmp_img = gd_watermark_obj($tmp_img, $watermark);
        ob_start();
        imagejpeg($tmp_img, NULL, 95);
        $obraz = ob_get_clean();
      } else {
        $obraz = file_get_contents($flds['images_long'][$i][$j]);
      }

      $dane_fotki = array(
        'kategoria_id' => $kategoria->getKategoriaId(),
        'max' => $obraz,
        'slug' => $j + 1
      );

      FotkaPeer::wstaw($dane_fotki);

    }

  }

}

Listing 19.5. Funkcja pomocnicza przetworz_folder() z pliku pomocnicze.inc.php

Rozdział 19. Wskaźnik położenia

listing-19-05.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0