przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

public function execute_showjpg()
{
  $wymiary = array('mini', 'popup', 'max', 'preview');
  if (
    isset($_GET['numerdvd']) &&
    str_ivslug($_GET['numerdvd']) &&
    ($dvd = DvdPeer::retrieveByNumer($_GET['numerdvd'])) &&
    isset($_GET['rozmiar']) &&
    in_array($_GET['rozmiar'], $wymiary) &&
    isset($_GET['kategoria']) &&
    str_ivslug($_GET['kategoria']) &&
    isset($_GET['slug']) &&
    str_ivslug($_GET['slug']) &&
    ($kategoria = KategoriaPeer::retrieveBySlug($dvd->getDvdId(), $_GET['kategoria']))
  ) {
    $this->noLayout();

    $c = new Criteria();
    $c->add(FotkaPeer::KATEGORIA_ID, $kategoria->getKategoriaId());
    $c->add(FotkaPeer::SLUG, $_GET['slug']);

    $fotka = FotkaPeer::doSelectOne($c);

    if ($fotka) {
      header('Content-Type: image/jpg');
      switch ($_GET['rozmiar']) {
      case 'mini':
        echo stream_get_contents($fotka->getMini());
        break;

      case 'max':
        echo stream_get_contents($fotka->getMax());
        break;

      case 'popup':
        echo stream_get_contents($fotka->getPopup());
        break;

      case 'preview':
        echo stream_get_contents($fotka->getPreview());
        break;
      }
    }
  }
  $this->execute_404();
}

Listing 19.6. Metoda akcji fotka/showjpg odpowiedzialna za wysyłanie do przeglądarki zdjęć w wymiarach max, preview, popup i mini

Rozdział 19. Wskaźnik położenia

listing-19-06.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0