przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

function tabela()
{
  $sql = "
    SELECT
      k.klub_id as klub_id,
      k.liga_id as liga_id,
      SUM(
        (@remis := IF (m.gol1 = m.gol2, 1, 0)) +
        (@zwyciestwo :=
          IF (
            (m.gol1 > m.gol2 AND m.gospodarz = k.klub_id) OR
            (m.gol1 < m.gol2 AND m.gosc = k.klub_id),
            1,
            0
          )
        ) * 3
      ) as punkty,
      SUM(
        IF (m.gospodarz = k.klub_id OR m.gosc = k.klub_id, 1, 0)
      ) as mecze,
      SUM(@zwyciestwo) as zwyciestwa,
      SUM(@remis) as remisy,
      SUM(
        IF (
          (m.gol1 < m.gol2 AND m.gospodarz = k.klub_id) OR
          (m.gol1 > m.gol2 AND m.gosc = k.klub_id),
          1,
          0
        )
      ) as przegrane,
      SUM(
        IF (m.gospodarz = k.klub_id, m.gol1, m.gol2)
      ) as bramkizdobyte,
      SUM(
        IF (m.gospodarz = k.klub_id, m.gol2, m.gol1)
      ) as bramkistracone
    FROM
      klub as k,
      mecz as m
    WHERE
      k.klub_id = {$this->getKlubId()} AND
      (m.gospodarz = k.klub_id OR m.gosc = k.klub_id)
  ";

  $connection = Propel::getConnection();
  $statement = $connection->prepare($sql);
  $statement->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC);
  $statement->execute();
  $wynik = $statement->fetch();

  return $wynik;
}

Listing 20.2. Metoda tabela klasy Klub

Rozdział 20. Sortowanie tabel

listing-20-02.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0