przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

public function execute_tabela()
{
  if (
    isset($_GET['slug']) &&
    str_ivslug($_GET['slug']) &&
    ($liga = LigaPeer::retrieveBySlug($_GET['slug']))
  ) {
    $base_url =
      'index.php?module=liga&action=tabela&slug=' .
      $liga->getSlug();

    $kolumny = new TabelaWynikow();

    if ($kolumny->incorrectVars()) {
      $this->execute_404();
      return;
    } else if ($kolumny->correctVars()) {
      $kolumny->setIndex($_GET['orderslug']);
      $kolumny->setOrder($_GET['order']);
    }

    $kolumny->assignCurrent();
    $c = $kolumny->getCriteria();
    $kolumny->reverseOrder();
    $kolumny->addURLs($base_url);

    $this->set('wybrana_liga', $liga);
    $this->set('tabela', $liga->getTabelas($c));
    $this->set('kolumny', $kolumny->getColumns());
  } else {
    $this->execute_404();
  }
}

Listing 20.6. Metoda execute_tabela() akcji liga/tabela

Rozdział 20. Sortowanie tabel

listing-20-06.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0