przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<h2>TABELA</h2>
<table>

<tr>
 <th>lp.</th>
 <?php foreach ($kolumny as $k): ?>
  <?php if (isset($k['sortable']) && ($k['sortable'] == 'tak')): ?>
   <?php if (isset($k['current']) && ($k['current'] == 'asc')): ?>
    <th>
     <a href="<?php echo $k['url']; ?>">
      <?php echo $k['label']; ?>&nbsp;&uarr;
     </a>
    </th>
   <?php elseif (isset($k['current']) && ($k['current'] == 'dsc')): ?>
    <th>
     <a href="<?php echo $k['url']; ?>">
      <?php echo $k['label']; ?>&nbsp;&darr;
     </a>
    </th>
   <?php else: ?>
    <th>
     <a href="<?php echo $k['url']; ?>">
      <?php echo $k['label']; ?>
     </a>
    </th>
   <?php endif; ?>
  <?php else: ?>
   <th><?php echo $k['label']; ?></th>
  <?php endif; ?>
 <?php endforeach; ?>
</tr>

<?php $i = 1; ?>
<?php foreach ($tabela as $t): ?>

<tr>
  <td><?php echo $i++; ?>.</td>
  <td><?php echo $t->getKlub(); ?></td>
  <td><?php echo $t->getPunkty(); ?></td>
  <td><?php echo $t->getMecze(); ?></td>
  <td><?php echo $t->getZwyciestwa(); ?></td>
  <td><?php echo $t->getRemisy(); ?></td>
  <td><?php echo $t->getPrzegrane(); ?></td>
  <td><?php echo $t->getBramkizdobyte(); ?></td>
  <td><?php echo $t->getBramkistracone(); ?></td>
</tr>

<?php endforeach; ?>

</table>

Listing 20.8. Widok akcji liga/tabela

Rozdział 20. Sortowanie tabel

listing-20-08.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0