przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

class Pager
{
  private $klasa = '';
  private $klasaPeer = '';

  private $liczba_wszystkich_rekordow = 0;
  private $liczba_rekordow_na_stronie = 12;
  private $liczba_stron = 0;
  private $numer_strony = 0;
  private $numer_pierwszego_rekordu = 0;
  private $szerokosc = 11;

  private $base_url;
  private $rekordy;
  private $criteria = null;

  public function __construct(
    $klasa, $liczba_rekordow_na_stronie = 10,
    $criteria = null, $szerokosc = 11
  ) {
    if (is_null($criteria)) {
      $this->criteria = new Criteria();
    } else {
      $this->criteria = clone $criteria;
    }

    $this->klasa = $klasa;
    $this->klasaPeer = $klasa . 'Peer';
    $this->liczba_rekordow_na_stronie = $liczba_rekordow_na_stronie;
    $this->przeliczLiczbeRekordow();
    $this->przeliczLiczbeStron();
    $this->szerokosc = $szerokosc;
  }

  public function przeliczLiczbeRekordow()
  {
    $this->liczba_wszystkich_rekordow =
      call_user_func($this->klasaPeer . '::doCount', $this->criteria);
  }

  public function przeliczLiczbeStron()
  {
    $this->liczba_stron = (int)ceil(
     $this->liczba_wszystkich_rekordow / $this->liczba_rekordow_na_stronie
    );
  }

  public function isValidPage($page)
  {
    return str_ievpifr($page, 1, $this->liczba_stron);
  }

  public function setPage($page)
  {
    if ($this->isValidPage($page)) {
      $this->numer_strony = $page;
      $this->numer_pierwszego_rekordu = ($page - 1) * $this->liczba_rekordow_na_stronie;
    }
  }

  public function getPages($szerokosc = false)
  {
    if ($szerokosc) {
      $this->setWidth($szerokosc);
    }

    $polowa = (int)floor($this->szerokosc / 2);
    $minimum = $this->numer_strony;
    $minimum = $minimum - $polowa;
    $minimum = max($minimum, 1);
    $maksimum = $minimum + $this->szerokosc - 1;

    $za_duzo = $maksimum - $this->liczba_stron;
    if ($za_duzo > 0) {
      $minimum = $minimum - $za_duzo;
      $minimum = max($minimum, 1);
    }

    $maksimum = min($minimum + $this->szerokosc - 1, $this->liczba_stron);

    $pages = array();

    for ($i = $minimum; $i <= $maksimum; $i++) {
      $pages[] = $i;
    }
    return $pages;
  }


  public function assignRecords()
  {
    $this->criteria->setLimit($this->liczba_rekordow_na_stronie);
    $this->criteria->setOffset($this->numer_pierwszego_rekordu);

    $tmp = call_user_func($this->klasaPeer . '::doSelect', $this->criteria);

    $i = $this->numer_pierwszego_rekordu + 1;

    $this->rekordy = array();
    foreach ($tmp as $obj) {
      $this->rekordy[$i] = $obj;
      $i++;
    }
  }

  public function getRecords()
  {
    return $this->rekordy;
  }

  public function setBaseURL($url)
  {
    return $this->base_url = $url;
  }

  public function getPageURL($page)
  {
    if ($page !== false) {
      return $this->base_url . $page;
    } else {
      return '';
    }
  }

  public function getPage()
  {
    return $this->numer_strony;
  }

  public function getFirstPage()
  {
    if ($this->liczba_stron > 0) {
      return 1;
    } else {
      return false;
    }
  }

  public function getLastPage()
  {
    if ($this->liczba_stron > 0) {
      return $this->liczba_stron;
    } else {
      return false;
    }
  }

  public function getPreviousPage()
  {
    if ($this->numer_strony > 1) {
      return $this->numer_strony - 1;
    } else {
      return false;
    }
  }

  public function getNextPage()
  {
    if ($this->numer_strony < $this->liczba_stron) {
      return $this->numer_strony + 1;
    } else {
      return false;
    }
  }

  public function getFirstPageURL()
  {
    return $this->getPageURL($this->getFirstPage());
  }

  public function getPreviousPageURL()
  {
    return $this->getPageURL($this->getPreviousPage());
  }

  public function getNextPageURL()
  {
    return $this->getPageURL($this->getNextPage());
  }

  public function getLastPageURL()
  {
    return $this->getPageURL($this->getLastPage());
  }

  public function isPager()
  {
    return ($this->liczba_stron > 1);
  }

  public function isCurrentPage($strona)
  {
    return ($strona == $pager->getPage());
  }

  public function getNbPages()
  {
    return $this->liczba_stron;
  }

  public function leftDots($szerokosc = false)
  {
    if ($szerokosc) {
      $this->setWidth($szerokosc);
    }

    $polowa = (int)floor($this->szerokosc / 2);
    $minimum = $this->numer_strony;
    $minimum = $minimum - $polowa;
    $minimum = max($minimum, 1);
    $maksimum = $minimum + $this->szerokosc - 1;

    $za_duzo = $maksimum - $this->liczba_stron;
    if ($za_duzo > 0) {
      $minimum = $minimum - $za_duzo;
      $minimum = max($minimum, 1);
    }

    return ($minimum > 1);
  }

  public function rightDots($szerokosc = false)
  {
    ...
  }

}

Listing 21.2. Klasa Pager

Rozdział 21. Stronicowanie

listing-21-02.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0