przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<?php echo partial('../templates/_pager.html', array('pager' => $pager)); ?>
<table>
<tr>
 <th class="hash">#</th>
 <th>Artist</th>
</tr>
<?php foreach ($pager->getRecords() as $k => $a): ?>
<tr>
 <td><?php echo $k; ?>.</td>
 <td>
  <a href="index.php?module=artist&action=show&slug=<?php echo $a->getSlug(); ?>">
   <?php echo $a; ?>
  </a>
 </td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</table>
<?php echo partial('../templates/_pager.html', array('pager' => $pager)); ?>

Listing 21.5. Widok akcji artist/list

Rozdział 21. Stronicowanie

listing-21-05.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0