przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

public function podajLitery ()
{
  $query = '
    SELECT DISTINCT
      LEFT(imie, 1) as litera
    FROM
      imie
    ORDER BY
      imie
  ';

  $connection = Propel::getConnection();
  $statement = $connection->prepare($query);
  $statement->execute();
  $statement->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC);
  $wyn = $statement->fetchAll();

  $ile = count($wyn);
  for ($i = 0; $i < $ile; $i++) {
    $wyn[$i]['kod'] = urlencode($wyn[$i]['litera']);
  }

  return $wyn;
}

Listing 22.2. Metoda podajLitery() klasy ImiePeer

Rozdział 22. Alfabet

listing-22-02.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0