przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

public function execute_litera()
{
  mb_internal_encoding('utf-8');

  if (
    isset($_GET['litera']) &&
    (mb_strlen($_GET['litera']) == 1)
  ) {

    $c = new Criteria();
    $c->add(ImiePeer::IMIE, $_GET['litera'] . '%', Criteria::LIKE);
    $this->set('imiona', ImiePeer::doSelect($c));

  } else {

    $this->execute_404();

  }
}

Listing 22.4. Metoda akcji imie/litera

Rozdział 22. Alfabet

listing-22-04.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0