przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

define('BASE_PATH', 'openclipart-0.18-full/clipart/');

ImgPeer::doDeleteAll();
TagPeer::doDeleteAll();
ImgHasTagPeer::doDeleteAll();

$plks = get_file_list();
foreach ($plks as $plk) {
  $parsed = parse_filename($plk);

  $svg_filename = BASE_PATH . $parsed['dir'] . '/' . $parsed['filename'] . '.svg';
  $txt_filename = BASE_PATH . $parsed['dir'] . '/' . $parsed['filename'] . '.txt';
  $png_filename = BASE_PATH . $parsed['dir'] . '/' . $parsed['filename'] . '.png';

  $dane_img = array(
    'slug' => string2slug($parsed['filename']),
    'svg' => file_get_contents($svg_filename)
  );
  if (file_exists($png_filename)) {
    $dane_img['png'] = file_get_contents($png_filename);
    $dane_img['has_preview'] = 1;
  } else {
    echo '*************** brak pliku png: ' . $plk . "\n";
  }
  $objImg = ImgPeer::insert($dane_img);

  if (file_exists($txt_filename)) {
    $txt_file = file_get_contents($txt_filename);
    $tags = parse_txt_file($txt_file);
  } else {
    $tags = array();
    echo '============error: ' . $txt_filename . "\n";
  }

  $tags = array_merge($tags, $parsed['folders']);
  $tags = array_map('strtolower', $tags);
  $tags = array_unique($tags);

  foreach ($tags as $tag) {
    $tag = str_replace('_', ' ', $tag);
    $tag = strtolower(trim($tag));

    $dane_tag = array(
      'tag' => $tag,
      'slug' => string2slug($tag)
    );

    $objTag = TagPeer::insertIfNotExists($dane_tag);

    try {
      $iht = new ImgHasTag;
      $iht->setImg($objImg);
      $iht->setTag($objTag);
      $iht->save();
    } catch (PropelException $e) {
    }

  }
}

foreach (ImgPeer::doSelect(new Criteria()) as $img) {
  $img->tworzMiniature();
}

Listing 23.1. Skrypt wypełniający bazę danych

Rozdział 23. Chmura tagów

listing-23-01.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0