przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

public function execute_listaa()
{
  $c = new Criteria;
  $c->addAscendingOrderByColumn(TagPeer::TAG);
  $tags = TagPeer::doSelect($c);
  $tags = array_1dim_to_2dimV($tags, LICZBA_KOLUMN);
  $this->set('tags', $tags['items']);
}

public function execute_listan()
{
  $c = new Criteria;
  $c->addDescendingOrderByColumn(TagPeer::IMGS_COUNT);
  $tags = TagPeer::doSelect($c);
  $tags = array_1dim_to_2dimV($tags, LICZBA_KOLUMN);
  $this->set('tags', $tags['items']);
}

Listing 23.4. Metody akcji tag/listaa oraz tag/listan

Rozdział 23. Chmura tagów

listing-23-04.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0