przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<?php for ($i = 0; $i < LICZBA_KOLUMN; $i++): ?>
<ul class="kolumna">
<?php foreach ($tags[$i] as $tag): ?>
  <li>
  <a href="index.php?module=tag&action=show&slug=<?php echo $tag->getSlug(); ?>&page=1">
    <?php echo $tag->getTag(); ?> (<?php echo $tag->getImgsCount(); ?>)
  </a>
  </li>
<?php endforeach; ?>
</ul>
<?php endfor; ?>

Listing 23.5. Widok częściowy _lista.html wykorzystany w widokach akcji tag/listaa i tag/listan

Rozdział 23. Chmura tagów

listing-23-05.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0