przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

public function execute_chmura()
{
  $cloud = new HTML_TagCloud(30, 18);

  $c = new Criteria();
  $c->add(
    TagPeer::IMGS_COUNT,
    OGRANICZENIE_CHMURY,
    Criteria::GREATER_THAN
  );
  $tags = TagPeer::doSelect($c);

  foreach ($tags as $tag) {
    $cloud->addElement(
      $tag->getTag() . '(' . $tag->getImgsCount() . ')',
      'index.php?module=tag&action=show&slug=' . $tag->getSlug() . '&page=1',
      $tag->getImgsCount()
    );
  }

  $this->set('tags_cloud_html', $cloud->buildHTML());
}

Listing 23.6. Metoda execute_chmura() akcji tag/chmura

Rozdział 23. Chmura tagów

listing-23-06.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0