przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

public function execute_show()
{
 if (
  isset($_GET['slug']) &&
  str_ivslug($_GET['slug']) &&
  ($img = ImgPeer::retrieveBySlug($_GET['slug']))
 ) {
  $this->set('img', $img);
  $cloud = new HTML_TagCloud(30, 18);
  $ihts = $img->getImgHasTagsJoinTag();
  foreach ($ihts as $iht) {
   $cloud->addElement(
    $iht->getTag()->getTag() . '(' . $iht->getTag()->getImgsCount() . ')',
    'index.php?module=tag&action=show&slug=' . $iht->getTag()->getSlug() . '&page=1',
    $iht->getTag()->getImgsCount()
   );
  }
  $this->set('tags_cloud_html', $tags_cloud->buildHTML());
 } else {
  $this->execute_404();
 }
}

Listing 23.7. Metoda execute_show() akcji tag/show

Rozdział 23. Chmura tagów

listing-23-07.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0