przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

function parse_article($filename)
{
  $tmp  = file_get_contents($filename);

  $tytul = trim(htmlGetTagsContent($tmp, 'h1'));
  $autor = trim(htmlGetTagsContent($tmp, 'h2'));
  $body  = trim(htmlGetTagsContent($tmp, 'body'));
  $lid  = trim(htmlGetFirstMatch($tmp, '|<p class="lid">(.*)</p>|Usim'));

  $body = htmlDeleteTag($body, 'h1');
  $body = htmlDeleteTag($body, 'h2');
  $body = htmlSetFirstMatch($body, '|(<p class="lid">.*</p>)|Usim', '');
  $body = trim($body);

  $tablicaTOC = getTableOfContents($body);
  $napisTOC  = getTableOfContentsAsString($tablicaTOC);
  $body    = replaceChapters($tablicaTOC, $body);

  $body = preg_replace(
    '/<img src="([^"]+)"/Usim',
    '<img src="###PATH_PREFIX###/\\1"',
    $body
  );
  $body = str_replace('<pre>', '<pre class="syntax-highlight:xml">', $body);

  $artykul_dane = array(
    'tytul'   => $tytul,
    'slug'    => string2slug($tytul),
    'tresc'   => $body,
    'lid'    => $lid,
    'spistresci' => $napisTOC
  );
  return $artykul_dane;
}

Listing 24.4. Funkcja parse_article()

Rozdział 24. Spis treści

listing-24-04.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0