przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

function htmlGetTagsContent($str, $tag = 'body')
{
  if (preg_match('|<' . $tag . '>(.*)</' . $tag . '>|Uis', $str, $matches)) {
    return $matches[1];
  } else {
    return false;
  }
}

function htmlGetFirstMatch($str, $regexp)
{
  if (preg_match($regexp, $str, $matches)) {
    return $matches[1];
  } else {
    return false;
  }
}

function htmlSetFirstMatch($str, $old_regexp, $new_str)
{
  if (preg_match($old_regexp, $str, $matches)) {
    return str_replace($matches[1], $new_str, $str);
  } else {
    return $str;
  }
}

function htmlDeleteTag($str, $tag)
{
  $re = '|(<' . $tag . '>.*</' . $tag . '>)|Usim';
  return htmlSetFirstMatch($str, $re, '');
}

Listing 24.5. Funkcje odpowiedzialne za odczytywanie oraz usuwanie znaczników z kodu HTML

Rozdział 24. Spis treści

listing-24-05.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0