przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<!DOCTYPE...>
<html>
 <head>
   ...
 </head>
<body>
  <div id="strona">
    ...
  </div>

<script type="text/javascript" src="<?php echo $path_prefix?>js/shCore.js"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo $path_prefix?>js/shBrushPhp.js"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo $path_prefix?>js/shBrushXml.js"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo $path_prefix?>js/shBrushCss.js"></script>
<script type="text/javascript" >
dp.SyntaxHighlighter.ClipboardSwf = '<?php echo $path_prefix; ?>js/clipboard.swf';
dp.SyntaxHighlighter.HighlightAll('code');
</script>

</body>
</html>

Listing 24.8. Zarys pliku layout.html

Rozdział 24. Spis treści

listing-24-08.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0