przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

$tcs = simplexml_load_file('tcs.xml');
foreach ($tcs->turniej as $turniej) {

  $dane_turnieju = array(
    'rok' => $turniej->rok,
    'slug' => string2slug($turniej->rok)
  );
  $objTurniej = TurniejPeer::insertIfNotExists($dane_turnieju);

  foreach ($turniej->miejsce as $miejsce) {
  
    $dane_panstwa = array(
      'panstwo' => $miejsce->sportowiec->panstwo,
      'slug' => string2slug($miejsce->sportowiec->panstwo)
    );
    $objPanstwo = PanstwoPeer::insertIfNotExists($dane_panstwa);
    
    $dane_zawodnika = array(
      'imie'   => $miejsce->sportowiec->imie,
      'nazwisko' => $miejsce->sportowiec->nazwisko,
      'panstwo_id' => $objPanstwo->getPanstwoId(),
      'slug' => string2slug(
        $miejsce->sportowiec->nazwisko . ' ' . $miejsce->sportowiec->imie
      )
    );
    $objZawodnik = ZawodnikPeer::insertIfNotExists($dane_zawodnika);
    
    $thz = new TurniejHasZawodnik();
    $thz->setZawodnik($objZawodnik);
    $thz->setTurniej($objTurniej);
    $thz->setMiejsce($miejsce->numer);
    try {
      $thz->save();
    } catch (PropelException $e) {
      echo 'ERROR: ' . $e->getMessage() . "\n";
    }
    
  }
}

Listing 26.3. Skrypt wypełniający bazę danych z rysunku 26.3 na podstawie pliku tcs.xml

Rozdział 26. Podstawy przetwarzania dokumentów XML w PHP

listing-26-03.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0