przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
 <url>
  <loc>http://example.net/lorem/ipsum</loc>
  <changefreq>weekly</changefreq>
 </url>

 <url>
  <loc>http://example.net/dolor.html</loc>
  <changefreq>monthly</changefreq>
 </url>

 ...

</urlset>

Listing 27.7. Przykładowy dokument sitemap.xml

Rozdział 27. Generowanie dokumentów XML w PHP

listing-27-07.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0