przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

function aktualizuj_kursy($url)
{
  $kursy = simplexml_load_file($url);
  $c = new Criteria();
  $c->add(TabelaPeer::NUMERTABELI, $kursy->numer_tabeli);

  $tabela = TabelaPeer::doSelectOne($c);
  if (!$tabela) {
    $tabela = new Tabela();
    $tabela->setNumertabeli($kursy->numer_tabeli);
    $tabela->setDatapublikacji($kursy->data_publikacji);
    $tabela->setSlug(string2slug($kursy->numer_tabeli));
    $tabela->save();
    
    foreach ($kursy->pozycja as $pozycja) {
      $c = new Criteria();
      $c->add(WalutaPeer::KOD, $pozycja->kod_waluty);
      $waluta = WalutaPeer::doSelectOne($c);
      if (!$waluta) {
        $waluta = new Waluta();
        $waluta->setKod($pozycja->kod_waluty);
        $waluta->setNazwa($pozycja->nazwa_waluty);
        $waluta->setPrzelicznik($pozycja->przelicznik);
        $waluta->setSlug(string2slug($pozycja->kod_waluty));
        $waluta->save();
      }
      $kurs = new Kurs();
      $kurs->setWaluta($waluta);
      $kurs->setTabela($tabela);
      $kurs->setKurssredni(str_replace(',', '.', $pozycja->kurs_sredni));
      $kurs->save();
    }
  }
}

Listing 27.12. Funkcja aktualizuj_kursy()

Rozdział 27. Generowanie dokumentów XML w PHP

listing-27-12.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0