przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
 <channel>
  <title>waluty</title>
  <link>http://example.net</link>
  <description>lorem ipsum...</description>
  <language>pl</language>
  <copyright>Włodzimierz Gajda</copyright>
  <?php foreach ($tabele as $tabela): ?>
   <item>
    <title>Tabela kursów numer <?php echo $tabela->getNumertabeli(); ?></title>
    <link><?php echo url('index.php?module=tabela&action=show&slug=' . 
          $tabela->getSlug(), 'absolute'); ?></link>
    <pubDate><?php echo $tabela->getDatapublikacji(); ?></pubDate>
    <description>Dolor sit amet...</description>
   </item>
  <?php endforeach; ?>
 </channel>
</rss>

Listing 27.14. Szablon rss.xml akcji main/rss

Rozdział 27. Generowanie dokumentów XML w PHP

listing-27-14.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0