przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">

  <url>
    <loc><?php echo url('index.php?module=waluta&action=list', 'absolute'); ?></loc>
    <lastmod>2009-08-26</lastmod>
    <changefreq>monthly</changefreq>
    <priority>0.8</priority>
  </url>

<?php foreach ($waluty as $waluta): ?>
  <url>
    <loc><?php echo url('index.php?module=waluta&action=show&slug=' . 
            $waluta->getSlug(), 'absolute'); ?></loc>
    <lastmod>2009-08-26</lastmod>
    <changefreq>monthly</changefreq>
    <priority>0.8</priority>
  </url>
<?php endforeach; ?>

<?php foreach ($tabele as $tabela): ?>
  <url>
    <loc><?php echo url('index.php?module=tabela&action=show&slug=' . 
            $tabela->getSlug(), 'absolute'); ?></loc>
    <lastmod>2009-08-26</lastmod>
    <changefreq>monthly</changefreq>
    <priority>0.8</priority>
  </url>
<?php endforeach; ?>

</urlset>

Listing 27.16. Szablon sitemap.xml akcji main/sitemap

Rozdział 27. Generowanie dokumentów XML w PHP

listing-27-16.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0