przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

public function execute_show()
{
  if (
    isset($_GET['slug']) &&
    str_ivslug($_GET['slug']) &&
    ($waluta = WalutaPeer::retrieveBySlug($_GET['slug']))
  ) {
    $this->set('waluta', $waluta);

    $dane = $waluta->podajKursy();

    $minimum = min($dane);
    $maksimum = max($dane);

    $dlugosc = $maksimum - $minimum;

    $minimum = $minimum - $dlugosc / 10;
    $maksimum = $maksimum + $dlugosc / 10;

    $krok = ($maksimum - $minimum) / 5;
    $etykiety = '';
    for ($i = 0; $i < 6; $i++) {
      $etykiety .= "|" . round($minimum + $i * $krok, 2);
    }

    $chd =
      't:' . implode(',', $dane) .
      '&amp;chds=' . $minimum . ',' . $maksimum;;
    

    $url =
      'http://chart.apis.google.com/chart?' .
      'cht=lc&amp;' .
      'chd=' . $chd . '&amp;' .
      'chco=0b59b0&amp;' .
      'chls=1&amp;' .
      'chs=400x300&amp;' .
      'chxt=x,y&amp;' .
      'chxl=0:||1:' . $etykiety . '&amp;' .
      'chf=bg,s,d7e9fd&amp;' .
      'chm=B,9ac8fa,0,0,0&amp;' .
      'chg=100.0,10.0';

    $this->set('url', $url);

  } else {

    $this->execute_404();

  }
}

Listing 27.17. Metoda akcji waluta/show

Rozdział 27. Generowanie dokumentów XML w PHP

listing-27-17.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0