przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<?php
require_once 'XML/Serializer.php';
$serializer = new XML_Serializer();

$options = array(
 'addDecl'    => true,
 'indent'     => '  ',
 'rootName'    => 'nagrody',
 'encoding'    => 'utf-8',
 'defaultTagName' => 'nagroda'
);

$serializer->setOptions($options);

$dane = array();
$plik = file('nobel.txt');
foreach ($plik as $linia) {
 $e = explode('|', trim($linia));
 $tmp = array(
  'rok'    => $e[0],
  'fizyka'   => $e[1],
  'chemia'   => $e[2],
  'medycyna'  => $e[3],
  'literatura' => $e[4],
  'pokojowa'  => $e[5]
 );
 array_push($dane, $tmp);
}

$serializer->serialize($dane);
$wynik = $serializer->getSerializedData();
file_put_contents('nobel.xml', $wynik);

Listing 28.9. Projekt 28.1 - konwersja pliku nobel.txt do formatu XML

Rozdział 28. XML_Serializer, XML_Unserializer - dwukierunkowe transformacje tablic w XML

listing-28-09.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0