przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

$serializer = new XML_Serializer();

$options = array(
 'addDecl'    => true,
 'indent'     => '  ',
 'rootName'    => 'mecze',
 'encoding'    => 'utf-8',
 'defaultTagName' => 'mecz',
 'scalarAsAttributes' => array(
  'mecz' => array('rok', 'miesiac', 'dzien')
 )
);

$serializer->setOptions($options);

$dane = array();

$plik = file('mecze.txt');
foreach ($plik as $linia) {
 $e = explode('|', trim($linia));
 $tmp = array(
  'kolejka' => $e[0],
  'gospodarz' => $e[1],
  'przeciwnik' => $e[2],
  'wynik' => array(
   'koncowy' => array(
    'gol1' => $e[3],
    'gol2' => $e[4],
   ),
   'do-przerwy' => array(
    'gol3' => $e[5],
    'gol4' => $e[6],
   )
  ),
  'rok' => $e[7],
  'miesiac' => $e[8],
  'dzien' => $e[9],
  'godz' => $e[10],
  'min' => $e[11],
  'sedzia-glowny' => array(
   'imie' => $e[12],
   'nazwisko' => $e[13],
   'miasto' => $e[14],
  ),
  'sedzia-liniowy-1' => array(
   'imie' => $e[15],
   'nazwisko' => $e[16],
  ),
  'sedzia-liniowy-2' => array(
   'imie' => $e[15],
   'nazwisko' => $e[16],
  )
 );
 array_push($dane, $tmp);
}

$serializer->serialize($dane);
$wynik = $serializer->getSerializedData();
file_put_contents('mecze.xml', $wynik);

Listing 28.10. Rozwiązanie projektu 28.2

Rozdział 28. XML_Serializer, XML_Unserializer - dwukierunkowe transformacje tablic w XML

listing-28-10.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0