przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

$serializer = new XML_Serializer();
$options = array(
 'addDecl'    => true,
 'indent'     => '  ',
 'rootName'    => 'turniej-czterech-skoczni',
 'encoding'    => 'utf-8',
 'defaultTagName' => array(
  'turniej-czterech-skoczni' => 'zawody',
  'miejsca' => 'miejsce'
 ),
 'scalarAsAttributes' => array(
  'zawody' => true,
  'miejsce' => array('numer')
 )
);

$serializer->setOptions($options);

$dane = array();

$plik = file('tcs.txt');
foreach ($plik as $linia) {
 $e = explode('|', trim($linia));
 $tmp = array(
  'rok' => $e[0],
  'miejsca' => array(
   array(
    'numer'  => $e[1],
    'imie'   => $e[2],
    'nazwisko' => $e[3],
    'kraj'   => $e[4],
   ),
   array(
    'numer'  => $e[5],
    'imie'   => $e[6],
    'nazwisko' => $e[7],
    'kraj'   => $e[8],
   ),
   array(
    'numer'  => $e[9],
    'imie'   => $e[10],
    'nazwisko' => $e[11],
    'kraj'   => $e[12],
   ),
  )
 );
 array_push($dane, $tmp);
}

$serializer->serialize($dane);
$wynik = $serializer->getSerializedData();
file_put_contents('tcs.xml', $wynik);

Listing 28.11. Rozwiązanie projektu 28.3

Rozdział 28. XML_Serializer, XML_Unserializer - dwukierunkowe transformacje tablic w XML

listing-28-11.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0