przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<?php

require_once 'XML/Serializer.php';
require_once 'XML/Unserializer.php';

$unserializer = new XML_Unserializer();
$unserializer->unserialize('artykuly.xml', true);
$artykuly = $unserializer->getUnserializedData();  

foreach ($artykuly['artykul'] as $k => $artykul) {
  $serializer = new XML_Serializer();

  $options = array(
    'addDecl' => true,
    'indent'  => '  ',
    'rootName' => 'artykul',
    'encoding' => 'utf-8'
  );

  $serializer->setOptions($options);
  $serializer->serialize($artykul);
  $wynik = $serializer->getSerializedData();
  file_put_contents('artykuly/' . $k . '.xml', $wynik);
}

Listing 28.14. Konwersja pliku artykuly.xml w wiele osobnych plików XML

Rozdział 28. XML_Serializer, XML_Unserializer - dwukierunkowe transformacje tablic w XML

listing-28-14.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0