przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<?php
$wszystkie = array();

$plks = glob('artykuly/*.xml');
foreach ($plks as $plk) {
  $unserializer = new XML_Unserializer();
  $unserializer->unserialize($plk, true);
  $wynik = $unserializer->getUnserializedData();
  array_push($wszystkie, $wynik);
}

$serializer = new XML_Serializer();

$options = array(
  'addDecl' => true,
  'indent'  => '  ',
  'rootName' => 'artykuly',
  'encoding' => 'utf-8',
  'defaultTagName' => 'artykul',  
);

$serializer->setOptions($options);
$serializer->serialize($wszystkie);
$wynik = $serializer->getSerializedData();
file_put_contents('artykuly.xml', $wynik);

Listing 28.15. Konwersja wielu plików XML w pojedynczy plik XML

Rozdział 28. XML_Serializer, XML_Unserializer - dwukierunkowe transformacje tablic w XML

listing-28-15.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0