przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

$unserializer = new XML_Unserializer();
$options = array(
  'parseAttributes' => true,
  'forceEnum' => array('gromada', 'rzad', 'rodzina'),
);
$unserializer->setOptions($options);
$unserializer->unserialize('klasyfikacja-zwierzat.xml', true);
$dane = $unserializer->getUnserializedData();

foreach ($dane['gromada'] as $gromada) {

  $gromada_dane = array(
    'gromada' => $gromada['nazwa'],
    'slug' => string2slug($gromada['nazwa'])
  );
  $objGromada = GromadaPeer::insertIfNotExists($gromada_dane);

  foreach ($gromada['rzad'] as $rzad) {
  
    $rzad_dane = array(
      'rzad' => $rzad['nazwa'],
      'slug' => string2slug($rzad['nazwa']),
      'gromada_id' => $objGromada->getGromadaId()
    );

    $objRzad = RzadPeer::insertIfNotExists($rzad_dane);

    foreach ($rzad['rodzina'] as $rodzina) {
    
      $rodzina_dane = array(
        'rodzina' => $rodzina['nazwa'],
        'slug' => string2slug($rodzina['nazwa']),
        'rzad_id' => $objRzad->getRzadId()
      );

      $objRodzina = RodzinaPeer::insertIfNotExists($rodzina_dane);
    }
  }
}

Listing 28.17. Wypełnianie bazy danych na podstawie pliku klasyfikacja-zwierzat.xml

Rozdział 28. XML_Serializer, XML_Unserializer - dwukierunkowe transformacje tablic w XML

listing-28-17.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0