przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

public function execute_rss()
{
  require_once 'XML/Serializer.php';

  $serializer = new XML_Serializer();
  $options = array(
    'addDecl'    => true,
    'indent'     => '  ',
    'rootName'    => 'rss',
    'encoding'    => 'utf-8',
    'defaultTagName' => array(
      'channel' => 'item',
    ),
    'scalarAsAttributes' => array(
      'rss' => array('version'),
    )
  );

  $serializer->setOptions($options);

  $dane = array();
  $dane['version'] = '2.0';
  $dane['channel'] = array(
    'title' => 'Klasyfikacja zwierząt',
    'link' => 'http://example.net/klasy/fi/ka/cja.html',
    'description' => 'Lorem...',
    'language' => 'pl',
    'copyright' => 'Włodzimierz Gajda',
  );
  $gromady = GromadaPeer::doSelect(new Criteria());
  foreach ($gromady as $gromada) {
    $url = 'index.php?module=gromada&action=show&slug=' . $gromada->getSlug();
    $url = url($url, 'absolute');
    $item = array(
      'title' => 'Gromada: ' . $gromada,
      'link' => $url,
    );
    $dane['channel'][] = $item;
  }

  $serializer->serialize($dane);
  $wynik = $serializer->getSerializedData();
  $this->noLayout();
  header('Content-Type: application/xml');
  echo $wynik;
}

Listing 28.20. Metoda execute_rss() akcji main/rss

Rozdział 28. XML_Serializer, XML_Unserializer - dwukierunkowe transformacje tablic w XML

listing-28-20.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0