przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

$ile_aut = 439;

$marki = string2HArray(file_get_contents('marki.txt'), ',');
$wyposazenie = string2HArray(file_get_contents('wyposazenie.txt'), ',');

$typ = file('typ.txt');
$typ = array_map('trim', $typ);
$typ_c = count($typ);

$kolor = file('kolory.txt');
$kolor = array_map('trim', $kolor);
$kolor_c = count($kolor);

$paliwo = file('paliwo.txt');
$paliwo = array_map('trim', $paliwo);
$paliwo_c = count($paliwo);

$uwagi = file('uwagi.txt');
$uwagi = array_map('trim', $uwagi);
$uwagi_c = count($uwagi);

$xls = new Spreadsheet_Excel_Writer('auta.xls');
$sheet = $xls->addWorksheet('Samochody');

$format = $xls->addFormat();
$format->setBold();
$format->setSize('12');

$sheet->write(0, 0, 'Marka', $format);
$sheet->write(0, 1, 'Model', $format);
$sheet->write(0, 2, 'Rocznik', $format);
$sheet->write(0, 3, 'Cena', $format);
$sheet->write(0, 4, 'Pojemność', $format);
$sheet->write(0, 5, 'Przebieg', $format);
$sheet->write(0, 6, 'Kolor', $format);
$sheet->write(0, 7, 'Typ', $format);
$sheet->write(0, 8, 'Paliwo', $format);
$sheet->write(0, 9, 'Wyposażenie', $format);
$sheet->write(0, 10, 'Uwagi', $format);

$sheet->setColumn(0,8,16);
$sheet->setColumn(9,9,120);
$sheet->setColumn(10,10,120);

for ($i = 1; $i <= $ile_aut; $i++) {
  $tmp = rand(0, $marki['rows'] - 1);

  $sheet->write($i, 0, $marki['items'][$tmp][0]);
  $sheet->write($i, 1, $marki['items'][$tmp][1]);

  //rocznik
  $sheet->write($i, 2, rand(1990, 2005));

  //cena
  $sheet->write($i, 3, 100 * rand(55, 999));

  //pojemność
  $sheet->write($i, 4, rand(10, 45) / 10);

  //przebieg
  $sheet->write($i, 5, rand(9, 350) * 1000);

  //kolor
  $tmp = rand(0, $kolor_c - 1);
  if ($kolor[$tmp] == '?') {
    $sheet->write($i, 6, '');
  } else {
    $sheet->write($i, 6, $kolor[$tmp]);
  }

  //typ
  $tmp = rand(0, $typ_c - 1);
  if ($typ[$tmp] == '?') {
    $sheet->write($i, 7, '');
  } else {
    $sheet->write($i, 7, $typ[$tmp]);
  }

  //paliwo
  $tmp = rand(0, $paliwo_c - 1);
  if ($paliwo[$tmp] == '?') {
    $sheet->write($i, 8, '');
  } else {
    $sheet->write($i, 8, $paliwo[$tmp]);
  }

  //wyposażenie
  $tab = array();
  $tmp = rand(0, $wyposazenie['rows'] - 1);
  for ($j = 0; $j < $tmp; $j++) {
    $tmp2 = rand(0, $wyposazenie['rows'] - 1);
    array_push($tab, $wyposazenie['items'][$tmp2][0]);
  }
  sort($tab);
  $tab = array_unique($tab);
  $wyp = implode(', ', $tab);
  $wyp = trim($wyp, ', ');
  $sheet->write($i, 9, $wyp);

  //uwagi
  $tab = array();
  $tmp = rand(0, $uwagi_c - 1);
  for ($j = 0; $j < $tmp; $j++) {
    $tmp2 = rand(0, $uwagi_c - 1);
    array_push($tab, $uwagi[$tmp2]);
  }
  sort($tab);
  $tab = array_unique($tab);
  $uw = implode(', ', $tab);
  $uw = trim($uw, ', ');
  $sheet->write($i, 10, $uw);
}

$sheet = $xls->addWorksheet('Wyposażenie');
for ($i = 0; $i < $wyposazenie['rows']; $i++) {
  $sheet->write($i, 0, $wyposazenie['items'][$i][0]);
  $sheet->write($i, 1, $wyposazenie['items'][$i][1]);
}

$xls->close();

Listing 29.1. Tworzenie pliku auta.xls z losowymi ofertami sprzedaży samochodów

Rozdział 29. Arkusze kalkulacyjne MS Excel XLS

listing-29-01.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0