przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

Propel::init('autokomis-conf.php');

$con = Propel::getConnection('autokomis');
$con->exec('set names cp1250');

$data = new Spreadsheet_Excel_Reader();
$data->read('dane/auta.xls');

/*
 * WYPOSAŻENIE
 */
for ($i = 1; $i <= $data->sheets[1]['numRows']; $i++) {
  $skrot = trim($data->sheets[1]['cells'][$i][1]);
  $opis = trim($data->sheets[1]['cells'][$i][2]);

  $dane_wyposazenie = array(
    'skrot' => $skrot,
    'opis' => $opis,
    'slug' => string2slug($skrot, '-', 'windows-1250')
  );

  $wyp = WyposazeniePeer::insertIfNotExists($dane_wyposazenie);
}

/*
 * AUTA
 */
for ($i = 2; $i <= $data->sheets[0]['numRows']; $i++) {
  $marka = ucwords(trim($data->sheets[0]['cells'][$i][1]));
  $model = ucwords(trim($data->sheets[0]['cells'][$i][2]));
  $rocznik = trim($data->sheets[0]['cells'][$i][3]);
  $cena = trim($data->sheets[0]['cells'][$i][4]);
  $pojemnosc = trim($data->sheets[0]['cells'][$i][5]);
  $przebieg = trim($data->sheets[0]['cells'][$i][6]);
  
  if (isset($data->sheets[0]['cells'][$i][7])) {
    $kolor = $data->sheets[0]['cells'][$i][7];
  } else {
    $kolor = '';
  }
  
  if (isset($data->sheets[0]['cells'][$i][8])) {
    $typ = $data->sheets[0]['cells'][$i][8];
  } else {
    $typ = '';
  }
  
  if (isset($data->sheets[0]['cells'][$i][9])) {
    $paliwo = $data->sheets[0]['cells'][$i][9];
  } else {
    $paliwo = '';
  }
  
  if (isset($data->sheets[0]['cells'][$i][10])) {
    $wyposazenie = $data->sheets[0]['cells'][$i][10];
  } else {
    $wyposazenie = '';
  }
  
  if (isset($data->sheets[0]['cells'][$i][11])) {
    $uwagi = $data->sheets[0]['cells'][$i][11];
  } else {
    $uwagi = '';
  }

  /*
   * MARKA
   */
  $dane_marka = array(
    'nazwa' => $marka,
    'slug' => string2slug($marka, '-', 'windows-1250')
  );
  $objMarka = MarkaPeer::insertIfNotExists($dane_marka);

  /*
   * MODEL
   */
  $dane_model = array(
    'nazwa' => $model,
    'slug' => string2slug($marka . ' ' . $model, '-', 'windows-1250'),
    'marka_id' => $objMarka->getMarkaId()
  );
  $objModel = ModelPeer::insertIfNotExists($dane_model);

  /*
   * AUTO
   */
  $dane_auto = array(
    'rocznik' => $rocznik,
    'cena' => $cena,
    'pojemnosc' => $pojemnosc,
    'przebieg' => $przebieg,
    'kolor' => $kolor,
    'typ' => $typ,
    'paliwo' => $paliwo,
    'uwagi' => $uwagi,
    'slug' => string2slug(
      $objMarka->getNazwa() . ' ' .
      $objModel->getNazwa() . ' ' .
      $typ . ' ' .
      $rocznik . ' ' .
      $kolor . ' ' .
      $pojemnosc,
      '-', 'windows-1250'
    ),
    'model_id' => $objModel->getModelId()
  );

  $objAuto = AutoPeer::insert($dane_auto);


  /*
   * WYPOSAŻENIE
   */
  if ($wyposazenie) {
    $el = explode(',', $wyposazenie);
    foreach ($el as $elementwyposazenia) {
      $tmp = trim($elementwyposazenia);

      $objWyp = WyposazeniePeer::retrieveBySkrot($tmp);

      if ($objWyp) {
        $ahw = new AutoHasWyposazenie();
        $ahw->setAuto($objAuto);
        $ahw->setWyposazenie($objWyp);
        $ahw->save();
      }
    }

  }

}

Listing 29.2. Skrypt wypełniający bazę danych informacjami odczytanymi z pliku auta.xls

Rozdział 29. Arkusze kalkulacyjne MS Excel XLS

listing-29-02.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0