przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

array (
 'rocznik' => '2001',
 'numer' => '2',
 'odstrony' => '10',
 'dostrony' => '16',
 'tytul' => 'Telepraca',
 'lid' => '',
 'rubryka' => 'TEMAT MIESIĄCA',
 'podrubryka' => 'TELEPRACA',
 'autorzy' =>
 array (
  0 =>
  array (
   'imie' => 'Aleksander',
   'nazwisko' => 'Łamek',
  ),
 ),
)

Listing 30.5. Dane z listingu 30.1 przekonwertowane funkcją prase_txt() na tablicę asocjacyjną

Rozdział 30. Konwersja plików z danymi

listing-30-05.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0