przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

function parse_txt($filename)
{
  $p = file($filename);

  $w = array();
    
  if (preg_match('/^ROK:(.*)$/', trim($p[0]), $m)) {
    $w['rocznik'] = trim($m[1]);
  } else {
    $w['rocznik'] = '';
  }
  
  if (preg_match('/^NUMER:(.*)$/', trim($p[1]), $m)) {
    $w['numer'] = trim($m[1]);
  } else {
    $w['numer'] = '';
  }  
  
  if (preg_match('/^STRONY:([0-9]+),([0-9]+)$/', trim($p[2]), $m)) {
    $w['odstrony'] = trim($m[1]);
    $w['dostrony'] = trim($m[2]);
  } else {
    $w['odstrony'] = '';
    $w['dostrony'] = '';
  }    
  
  if (preg_match('/^TYTUŁ:(.*)$/', trim($p[3]), $m)) {
    $w['tytul'] = trim($m[1]);
  } else {
    $w['tytul'] = '';
  }  
  
  if (preg_match('/^LID:(.*)$/', trim($p[4]), $m)) {
    $w['lid'] = trim($m[1]);
  } else {
    $w['lid'] = '';
  }    
  
  if (preg_match('/^RUBRYKA:(.*)$/', trim($p[5]), $m)) {
    $tmp = explode('.', $m[1]);
    $w['rubryka'] = trim($tmp[0]);
    $w['podrubryka'] = trim($tmp[1]);
  } else {
    $w['rubryka'] = '';
    $w['podrubryka'] = '';
  }      
  
  $autorzy = array();  
  if (preg_match('/^AUTOR:(.*)$/', trim($p[6]), $m)) {
    $a = $m[1];
    $tmp = explode(',', trim($a));
    foreach ($tmp as $tmp_autor) {
      $n = explode(' ', trim($tmp_autor));
      $autor = array();
      $autor['imie'] = trim($n[0]);
      $autor['nazwisko'] = trim($n[1]);
      array_push($autorzy, $autor);
    }
  };
  
  $w['autorzy'] = $autorzy;
  
  return $w;
}

Listing 30.6. Funkcja parse_txt() odpowiedzialna za przekształcenie pliku tekstowego w tablicę asocjacyjną

Rozdział 30. Konwersja plików z danymi

listing-30-06.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0