przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

function array2xls($article)
{
  $xls = new Spreadsheet_Excel_Writer($filename);
  $sheetArt = $xls->addWorksheet(pl_utf82win('Artykuł'));

  $sheetArt->setColumn(0, 0, 20);
  $sheetArt->setColumn(1, 1, 80);
  $sheetArt->setColumn(2, 2, 20);

  $format = $xls->addFormat();
  $format->setBold();
  $format->setSize('12');

  $sheetArt->write(0, 0, 'Rok', $format);
  $sheetArt->write(1, 0, 'Numer', $format);
  $sheetArt->write(2, 0, 'Od strony', $format);
  $sheetArt->write(3, 0, 'Do strony', $format);
  $sheetArt->write(4, 0, pl_utf82win('Tytuł'), $format);
  $sheetArt->write(5, 0, 'Rubryka', $format);
  $sheetArt->write(6, 0, 'Podrubryka', $format);
  $sheetArt->write(7, 0, 'Autor', $format);

  $sheetArt->write(0, 1, $article['rocznik']);
  $sheetArt->write(1, 1, $article['numer']);
  $sheetArt->write(2, 1, $article['odstrony']);
  $sheetArt->write(3, 1, $article['dostrony']);
  $sheetArt->write(4, 1, pl_utf82win($article['tytul']));
  $sheetArt->write(5, 1, pl_utf82win($article['rubryka']));
  $sheetArt->write(6, 1, pl_utf82win($article['podrubryka']));

  for ($i = 0; $i < count($article['autorzy']); $i++) {
    $sheetArt->write(7 + $i, 1, pl_utf82win($article['autorzy'][$i]['imie']));
    $sheetArt->write(7 + $i, 2, pl_utf82win($article['autorzy'][$i]['nazwisko']));
  }

  $format2 = $xls->addFormat();
  $format2->setTextWrap();

  $sheetLid = $xls->addWorksheet(pl_utf82win('Wstęp'));
  $sheetLid->setColumn(0, 0, 100);
  $sheetLid->setRow(0, 100);
  $sheetLid->write(0, 0, pl_utf82win($article['lid']), $format2);

  ob_start();
  $xls->close();
  $wynik = ob_get_clean();
  return $wynik;
}

Listing 30.9. Funkcja array2xls()

Rozdział 30. Konwersja plików z danymi

listing-30-09.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0