przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

function f_in_xml($str)
{
  $str = str_replace("\r", ' ', $str);
  $str = str_replace("\n", ' ', $str);
  $str = preg_replace('/ +/', ' ', $str);
  return trim($str);
}

function parse_xml($filename)
{
  $unserializer = new XML_Unserializer();

  $options = array(
    'tagMap' => array(
      'autor' => ''
    ),
    'encodeFunction' => 'f_in_xml'
  );
  $unserializer->setOptions($options);
  $unserializer->unserialize(file_get_contents($filename));
  return $unserializer->getUnserializedData();
}

Listing 30.11. Funkcja parse_xml() oraz funkcja pomocnicza f_in_xml()

Rozdział 30. Konwersja plików z danymi

listing-30-11.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0