przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

ROK:{$art.rocznik}
NUMER:{$art.numer}
STRONY:{$art.odstrony},{$art.dostrony}
TYTUŁ:{$art.tytul}
LID:{$art.lid}
RUBRYKA:{$art.rubryka}.{$art.podrubryka}
AUTOR:
  {foreach from=$art.autorzy item=a name=i}
    {$a.imie} {$a.nazwisko}
    {if !$smarty.foreach.i.last},{/if}
{/foreach}

Listing 30.13. Szablon txt.tpl

Rozdział 30. Konwersja plików z danymi

listing-30-13.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0