przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

function f_in_xls($str)
{
  $str = trim(pl_win2utf8($str));
  return $str;
}

function parse_xls($filename)
{
  $xls = new Spreadsheet_Excel_Reader();
  $xls->setOutputEncoding('cp1250');
  $xls->read($filename);
  
  //lid
  if (!isset($xls->sheets[1]['cells'][1][1])) {
    $xls->sheets[1]['cells'][1][1] = '';
  }
  
  //podrubryka
  if (!isset($xls->sheets[0]['cells'][7][2])) {
    $xls->sheets[0]['cells'][7][2] = '';
  }
  
  //imię pierwszego autora
  if (!isset($xls->sheets[0]['cells'][8][2])) {
    $xls->sheets[0]['cells'][8][2] = '-';
  } 
  
  //nazwisko pierwszego autora 
  if (!isset($xls->sheets[0]['cells'][8][3])) {
    $xls->sheets[0]['cells'][8][3] = '-';
  } 
  

  $w = array();
  $w['rocznik'] = f_in_xls($xls->sheets[0]['cells'][1][2]);
  $w['numer'] = f_in_xls($xls->sheets[0]['cells'][2][2]);  
  $w['odstrony'] = f_in_xls($xls->sheets[0]['cells'][3][2]); 
  $w['dostrony'] = f_in_xls($xls->sheets[0]['cells'][4][2]); 
  $w['tytul'] = f_in_xls($xls->sheets[0]['cells'][5][2]);
  $w['lid'] = f_in_xls($xls->sheets[1]['cells'][1][1]);
  $w['rubryka'] = f_in_xls($xls->sheets[0]['cells'][6][2]); 
  $w['podrubryka'] = f_in_xls($xls->sheets[0]['cells'][7][2]);
  
  $autorzy = array();
  $i = 0;
  while(
    isset($xls->sheets[0]['cells'][8 + $i][2]) &&
    isset($xls->sheets[0]['cells'][8 + $i][3]) &&
    trim($xls->sheets[0]['cells'][8 + $i][2]) &&
    trim($xls->sheets[0]['cells'][8 + $i][3])
  ) {
    $autorzy[$i]['imie'] = f_in_xls($xls->sheets[0]['cells'][8 + $i][2]); 
    $autorzy[$i]['nazwisko'] = f_in_xls($xls->sheets[0]['cells'][8 + $i][3]);
    $i++;
  }
  

  $w['autorzy'] = $autorzy;
  
  return $w;
}

Listing 30.16. Funkcja parse_xls() oraz funkcja pomocnicza f_in_xls()

Rozdział 30. Konwersja plików z danymi

listing-30-16.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0