przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

$plks = glob('dane/*.xml');
$wsk = new WskaznikPostepu('artykuly', count($plks), 80);
foreach ($plks as $plk) {
    $wsk->next();
    $dane = parse_xml($plk);
    ArtykulPeer::insertParsedArticle($dane);
}
AutorPeer::przeliczArtykuly();
RocznikPeer::przeliczArtykuly();
NumerPeer::przeliczArtykuly();
RubrykaPeer::przeliczArtykuly();
PodrubrykaPeer::przeliczArtykuly();

Listing 30.18. Wypełnianie bazy danych z rysunku 30.3 informacjami odczytanymi z plików XML

Rozdział 30. Konwersja plików z danymi

listing-30-18.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0