przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

public static function insertParsedArticle($dane)
{
  $dane_rocznik = array(
    'rok' => $dane['rocznik'],
    'slug' => string2slug($dane['rocznik'])
  );
  $rocznik = RocznikPeer::insertIfNotExists($dane_rocznik);

  $dane_numer = array(
    'numer' => $dane['numer'],
    'rocznik_id' => $rocznik->getRocznikId(),
    'slug' => string2slug($dane['rocznik'] . ' ' . $dane['numer'])
  );
  $numer = NumerPeer::insertIfNotExists($dane_numer);
  
  ...

}

Listing 30.21. Zarys metody insertParsedArticle() klasy ArtykulPeer

Rozdział 30. Konwersja plików z danymi

listing-30-21.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0