przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

public function execute_show()
{
 if (
  isset($_GET['slug']) &&
  str_ivslug($_GET['slug']) &&
  ($autor = AutorPeer::retrieveBySlug($_GET['slug']))
 ) {
  $this->set('autor', $autor);
  $wskaznik = new WskaznikAutora($autor);
  $this->set('wskaznik', $wskaznik->getPointers());

  $kolumny = new TabelaArtykulow();
  if ($kolumny->incorrectVars()) {
   $this->execute_404();
  } else if ($kolumny->correctVars()) {
   $kolumny->setIndex($_GET['orderslug']);
   $kolumny->setOrder($_GET['order']);
  }

  $kolumny->assignCurrent();
  $c = $kolumny->getCriteria();
  $kolumny->reverseOrder();
  $kolumny->addURLs('index.php?module=autor&action=show&slug=' .$autor->getSlug());
  $this->set('kolumny', $kolumny->getColumns());

  if (isset($_GET['page'])) {
   if (str_ievpi($_GET['page'])) {
    $strona = $_GET['page'];
   } else {
    $this->execute_404();
   }
  } else {
   $strona = '1';
  }

  $c->addJoin(ArtykulPeer::ARTYKUL_ID, ArtykulHasAutorPeer::ARTYKUL_ID);
  $c->addJoin(ArtykulHasAutorPeer::AUTOR_ID, AutorPeer::AUTOR_ID);
  $c->add(AutorPeer::AUTOR_ID, $autor->getAutorId());

  $pager = new Pager('Artykul', ILE_NA_STRONIE, $c);

  if ($pager->isValidPage($strona)) {
   $pager->setPage($strona);
   $pager->assignRecords();
   $pager->setBaseURL(
    'index.php?module=autor&action=show&slug=' . $autor->getSlug() . '&order=' .
    $kolumny->getCurrentOrder() .
    '&orderslug=' .
    $kolumny->getIndex() .
    '&page='
   );
   $this->set('pager', $pager);
  } else {
   $this->execute_404();
  }
 } else {
  $this->execute_404();
 }
}

Listing 30.23. Kod akcji autor/show

Rozdział 30. Konwersja plików z danymi

listing-30-23.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0