przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

class TXTArticle
{
  ...
  
  public function __construct($ADirectory)
  {
    $this->directory = $ADirectory;

    $this->loadArticle();
    $this->loadDate();
    $this->loadIntroduction();
    $this->loadTitle();

    $this->loadFigures();
    $this->loadListings();
    $this->loadFrames();
    $this->loadTables();

    $this->loadExamples();
    $this->loadDownload();
    $this->loadAddresses();
  }
  ...
  
  protected function loadArticle()
  {
    $filename = $this->directory . '/article.txt';

    if (file_exists($filename)) {
      $this->article = trim(file_get_contents($filename));
    }
  }
  ...

  protected function loadFigures()
  {
    $this->figures_count = 0;
    $this->figures = array();

    $filename = $this->directory . '/figures.txt';

    if (file_exists($filename)) {
      $tmp = trim(file_get_contents($filename));
      $d = string2HArray($tmp);
      $this->figures_count = $d['rows'];
      for ($i = 0; $i < $this->figures_count; $i++) {
        $tmp_figure = array();
        $tmp_figure['no'] = $i + 1;
        $tmp_figure['ext'] = $d['items'][$i][1];
        $tmp_figure['filename'] = $tmp_figure['no'] . '.' . $tmp_figure['ext'];
        $tmp_figure['caption'] = $d['items'][$i][0];
        $tmp_figure['image'] = file_get_contents(
          $this->directory . '/figures/' . $tmp_figure['filename']
        );
        $tmp_figure['image'] = base64_encode($tmp_figure['image']);

        $this->figures[$i + 1] = $tmp_figure;
      }
    }
  }
  ...

  public function getXml()
  {
    $serializer = new XML_Serializer();

    $options = array(
      'addDecl' => true,
      'indent'  => '  ',
      'rootName' => 'artykul',
      'encoding' => 'utf-8',
      'defaultTagName' => 'item',
    );

    $serializer->setOptions($options);
    $serializer->serialize($this);
    $this->xml = $serializer->getSerializedData();
    return $this->xml;
  }

  public function saveXml($filename, $compress = true)
  {
    if ($compress) {
      if (substr($filename, -3) != '.gz') {
        $filename .= '.gz';
      }
      $gzfile = gzopen($filename, 'w9');
      if ($gzfile === false) {
        throw new Exception('TxtArticle::saveXML() exception');
      }
      if ($this->xml == '') {
        $this->getXml();
      }
      gzwrite($gzfile, $this->xml);
      gzclose($gzfile);
    } else {
      if ($this->xml == '') {
        $this->getXml();
      }
      file_put_contents($filename, $this->xml);
    }
  }

}

Listing 31.4. Zarys klasy TXTArticle

Rozdział 31. Skompresowane dokumenty XML zawierające dane binarne

listing-31-04.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0