przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

class XMLArticle
{

  private $xml = '';
  public $a;

  public function __construct($filename)
  {
    $this->load($filename);
    $this->unserialize();
  }

  public function load($filename)
  {
    $gzfile = gzopen($filename, 'r');
    if ($filename === false) {
      throw new Exception('XMLArticle::load() exception');
    }
    $this->xml = '';
    while (!gzeof($gzfile)) {
      $this->xml .= gzread($gzfile, 10000);
    }
    gzclose($gzfile);
  }

  public function unserialize()
  {
    $unserializer = new XML_Unserializer();

    $options = array(
      'forceEnum' => array('item'),
    );
    $unserializer->setOptions($options);

    $unserializer->unserialize($this->xml, false);
    $this->a = $unserializer->getUnserializedData();
  }

  public function getFiguresCount()
  {
    return $this->a['figures_count'];
  }

  public function getFigure($i)
  {
    return $this->a['figures']['item'][$i - 1];
  }

  public function getListingsCount()
  {
    return $this->a['listings_count'];
  }

  public function getListing($i)
  {
    return $this->a['listings']['item'][$i - 1];
  }
  
  ...

}

Listing 31.6. Zarys klasy XMLArticle

Rozdział 31. Skompresowane dokumenty XML zawierające dane binarne

listing-31-06.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0