przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

class HTMLArticle
{
  private $art;
  public $pages;
  public $html;
  public $singlepagearticle;
  public $pagedarticle;

  public function __construct($filename)
  {
    $this->art = new XMLArticle($filename);

    $this->setUrl();

    $this->html = array(
      'figures' => array(),
      'listings' => array(),
      'tables' => array(),
      'frames' => array(),
    );

    $this->processFLFTHTML();
    $this->processEDANumbering();
    $this->processHTML();
    $this->processSinglepage();
    $this->processPages();
  }


  public function processFLFTHTML()
  {
    for ($i = 1; $i <= $this->art->getFiguresCount(); $i++) {
      $this->html['figures'][$i] = $this->getHTMLFigure($i);
    }

    for ($i = 1; $i <= $this->art->getListingsCount(); $i++) {
      $this->html['listings'][$i] = $this->getHTMLListing($i);
    }

    for ($i = 1; $i <= $this->art->getFramesCount(); $i++) {
      $this->html['frames'][$i] = $this->getHTMLFrame($i);
    }

    for ($i = 1; $i <= $this->art->getTablesCount(); $i++) {
      $this->html['tables'][$i] = $this->getHTMLTable($i);
    }
  }


  public function processHTML()
  {
    $tmps = new SmartyString();
    $tmp = $this->art->getArticle();

    $tmps->addTemplate('content.tpl', $tmp);
    $tmps->assign('figures', $this->html['figures']);
    $tmps->assign('listings', $this->html['listings']);
    $tmps->assign('frames', $this->html['frames']);
    $tmps->assign('tables', $this->html['tables']);
    $tmps->left_delimiter = '#####{';
    $tmps->right_delimiter = '}#####';

    $this->html['article'] = $tmps->fetch('str:content.tpl');
  }

  public function processSinglepage()
  {
    $this->singlepagearticle = array();

    $toc_array = getTableOfContents($this->html['article']);
    $this->singlepagearticle['toc'] = getTableOfContentsAsString($toc_array);
    $this->singlepagearticle['text'] = replaceChapters($toc_array, $this->html['article']);

    $this->singlepagearticle['title']    = $this->art->getTitle();
    $this->singlepagearticle['introduction'] = $this->art->getIntroduction();
    $this->singlepagearticle['date']     = $this->art->getDate();
    $this->singlepagearticle['examples']   = $this->html['examples'];
    $this->singlepagearticle['addresses']  = $this->html['addresses'];
    $this->singlepagearticle['download']   = $this->html['download'];
  }

  public function getHTMLFigure($ANo)
  {
    $z = new Smarty();
    $z->assign('figure', $this->art->getFigure($ANo));
    return $z->fetch('figure.tpl');
  }

  public function getHTMLListing($ANo)
  {
    $z = new Smarty();
    $z->assign('listing', $this->art->getListing($ANo));
    return $z->fetch('listing.tpl');
  }

  public function processPages()
  {
    $this->paged = array();
    $this->pages = array();

    $this->paged['title']    = $this->art->getTitle();
    $this->paged['introduction'] = $this->art->getIntroduction();
    $this->paged['date']     = $this->art->getDate();
    $this->paged['examples']   = $this->html['examples'];
    $this->paged['addresses']  = $this->html['addresses'];
    $this->paged['download']   = $this->html['download'];

    $tablicaTOC = getTableOfContents($this->html['article']);

    $this->paged['toc'] = getTableOfContentsAsStringPages($tablicaTOC, $this->url);

    $newContents = replaceChaptersPages($tablicaTOC, $this->html['article']);

    $podziel = preg_split(
      "/<h3>(.*)<\/h3>/Uis",
      $newContents
    );

    $this->pages_count = count($tablicaTOC);
    for ($i = 1; $i <= $this->pages_count; $i++) {

      $r_tekst = trim($podziel[$i]);
      $r_tytul = $tablicaTOC[$i]['title'];
      $r_numer = $i;
      $r_tekst = "<h3>{$r_numer}. {$r_tytul}</h3>" . $r_tekst;

      $this->pages[$i] = trim($r_tekst);
    }
  }

  public function setUrl()
  {
  }

}

Listing 31.8. Zarys klasy HTMLArticle

Rozdział 31. Skompresowane dokumenty XML zawierające dane binarne

listing-31-08.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0