przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

$plks = glob('xml/*');
foreach ($plks as $plk) {
  $art = new HTMLArticle($plk);

  $artykul = new Article();
  $artykul->setTitle($art->paged['title']);
  $artykul->setIntroduction($art->paged['introduction']);
  $artykul->setToc($art->paged['toc']);
  $artykul->setSlug(html2slug($art->paged['title']));
  $artykul->setDate($art->paged['date']);
  $artykul->setOnepage($art->singlepagearticle['toc'] . $art->singlepagearticle['text']);
  $artykul->setAddresses($art->paged['addresses']);
  $artykul->setDownload($art->paged['download']);
  $artykul->setExamples($art->paged['examples']);

  $artykul->save();

  foreach ($art->pages as $k=>$str_page) {
    $page = new Page();
    $page->setPage($str_page);
    $page->setNumber($k);
    $page->setArticle($artykul);
    $page->save();
  }

  foreach ($art->getFigures() as $figure) {
    $file = new File();
    $file->setData(base64_decode($figure['image']));
    $file->setSlug($figure['filename']);
    $file->setMime($figure['ext']);
    $file->setArticle($artykul);
    $file->save();
  }
  
  ...
  
}

Listing 31.9. Zarys skryptu wstaw.php z projektu 31.1

Rozdział 31. Skompresowane dokumenty XML zawierające dane binarne

listing-31-09.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0