przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

Rozdział 4.

Zmienne i widoki

Projekty


Ćwiczenia


Ćwiczenie 4.1. Data i godzina - szablon PHP
Ćwiczenie 4.2. Data i godzina - szablon Smarty
Ćwiczenie 4.3. Ojciec i syn - szablon PHP
Ćwiczenie 4.4. Ojciec i syn - szablon Smarty
Ćwiczenie 4.5. Stefan Żeromski: Zmierzch - szablon PHP
Ćwiczenie 4.6. Stefan Żeromski: Zmierzch - szablon Smarty
Ćwiczenie 4.7. Kolory CSS - szablon PHP
Ćwiczenie 4.8. Kolory CSS - szablon Smarty


Listingi


Listing 4.1. Zmiana języka przetwarzania szablonu na Smarty
Listing 4.2. Metoda execute_data() modułu main w projekcie 4.1
Listing 4.3. Zarys układu layout.html z projektu 4.1
Listing 4.4. Widok akcji main/data z projektu 4.1
Listing 4.5. Plik layout.html z projektu 4.2
Listing 4.6. Widok akcji main/data z projektu 4.2
Listing 4.7. Plik actions.class.php modułu piosenka
Listing 4.8. Widok akcji piosenka/tekst z projektu 4.3
Listing 4.9. Układ witryny z projektu 4.3 — plik layout.html
Listing 4.10. Układ layout.html projektu 4.4
Listing 4.11. Widok akcji piosenka/tekst projektu 4.4
Listing 4.12. Plik modules/utwor/actions.class.php projektu 4.5
Listing 4.13. Plik modules/utwor/pokaz.html projektu 4.5
Listing 4.14. Plik modules/utwor/pokaz.html projektu 4.5 zapisany z...
Listing 4.15. Układ layout.html projektu 4.5 stosuje zmienne widoku...
Listing 4.16. Plik layout.html z projektu 4.6
Listing 4.17. Plik pokaz.html z projektu 4.6
Listing 4.18. Plik modules/kolory/actions.class.php z projektu 4.7
Listing 4.19. Widok akcji kolory/index — plik modules/kolory/index.html
Listing 4.20. Plik layout.html projektu 4.7


Rysunki


Rysunek 4.1. Zestawienie plików, które należy samodzielnie wykonać,...
Rysunek 4.2. Zestawienie plików, które należy samodzielnie wykonać,...
Rysunek 4.3. Zestawienie plików, które należy samodzielnie wykonać,...
Rysunek 4.4. Zestawienie plików, które należy wykonać, rozwiązując...


Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0