przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

Rozdział 7.

Bazy danych

Projekty


Ćwiczenia


Ćwiczenie 7.1. Tatry (Szablony PHP, Propel)
Ćwiczenie 7.2. Tatry (Szablony PHP, Doctrine)
Ćwiczenie 7.3. Tatry (Smarty, Propel)
Ćwiczenie 7.4. Tatry (Smarty, Doctrine)


Listingi


Listing 7.1. Plik schema.xml zawierający opis bazy danych z rysunku 7.6...
Listing 7.2. Plik schema.yml zawierający opis bazy danych z rysunku 7.6...
Listing 7.3. Plik conf.ini ustalający nazwę bazy danych oraz parametry...
Listing 7.4. Treść pliku konfiguracyjnego conf.ini przeznaczonego dla...
Listing 7.5. Skrypt wstaw.php wypełniający bazę danych tatry...
Listing 7.6. Plik actions.class.php modułu szczyt projektu 7.1
Listing 7.7. Widok list.html akcji szczyt/list projektu 7.1
Listing 7.8. Skrypt index.php z projektu 7.1
Listing 7.9. Skrypt wstaw.php wypełniający bazę danych rekordami
Listing 7.10. Plik actions.class.php z projektu 7.2
Listing 7.11. Widok list.html z projektu 7.2
Listing 7.12. Skrypt index.php z projektu 7.2
Listing 7.13. Skrypt index.php z projektu 7.3
Listing 7.14. Widok list.html z projektu 7.3
Listing 7.15. Skrypt index.php z projektu 7.4
Listing 7.16. Widok list.html z projektu 7.4


Rysunki


Rysunek 7.1. Ikona mydb umożliwiająca zmianę ustawień projektowanej...
Rysunek 7.2. Ikona Add Diagram prowadzi do wizualnego edytora struktury...
Rysunek 7.3. Utworzenie nowej tabeli
Rysunek 7.4. Zmieniamy nazwę tabeli i przechodzimy do zakładki...
Rysunek 7.5. Autoinkrementacja klucza głównego
Rysunek 7.6. Baza danych tatry
Rysunek 7.7. W celu uruchomienia skryptem run.bat generatora Propel...
Rysunek 7.8. Pliki utworzone po uruchomieniu skryptu run.bat
Rysunek 7.9. Korzystając z Doctrine, należy przed uruchomieniem...
Rysunek 7.10. Pliki wygenerowane przez skrypt run.bat w przypadku użycia...
Rysunek 7.11. Poprawność tworzenia nowej bazy sprawdzamy programem...
Rysunek 7.12. phpMyAdmin pokazuje liczbę rekordów zawartych w...
Rysunek 7.13. Przygotowywanie eksportu bazy danych


Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0