przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

Rozdział 17.

Kontekstowe hiperłącza do stron ze szczegółowymi informacjami

Projekty


Ćwiczenia


Ćwiczenie 17.1. Angaże
Ćwiczenie 17.2. Angaże (bez hiperłączy kontekstowych)


Listingi


Listing 17.1. Wypełnianie tabeli stanowisko danymi z pliku...
Listing 17.2. Metoda getPracownicy() klasy Wydzial
Listing 17.3. Metoda doSelect() klasy PracownikPeer
Listing 17.4. Metoda zestawienieProwadzonychPrzedmiotow() klasy Pracownik
Listing 17.5. Metoda PracownikPeer::obciazeniePracownikow()
Listing 17.6. Metoda liczbaProwadzonychGodzin() klasy Pracownik
Listing 17.7. Metoda przedmiotySemestru() klasy Kierunek
Listing 17.8. Metoda obsadaKierunku() klasy Kierunek
Listing 17.9. Metody walidacji zmiennych URL dodane w klasie Kierunek
Listing 17.10. Klasa AngazeController
Listing 17.11. Fragment pliku layout.html odpowiedzialny za dołączanie...
Listing 17.12. Zarys menu kontekstowego...


Rysunki


Rysunek 17.1. Baza danych angaze z projektu 17.1
Rysunek 17.2. Definiowanie indeksu typu UNIQUE dla kolumny slug tabeli...


Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0